شرکت خدمات پُست سریع ایکسپو ( یو پی اس )

شرکت خدمات پُست سریع ایکسپو ( یو پی اس):

آدرس دفتر مرکزی: شهر نو چهاراتی حاجی یعقوب کوچه جمیل کرزی.

شماره تماس: 0770336412.