دیدار رئیس اداره تنظیم خدمات پُستی و هیت همراه از معبر پُستی میدان هوایی کابل

fahim_admin
Wed, Jul 14 2021 11:08 AM
pic

بازدید از معبر پُستی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

رئیس و هیئت اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) طی بازدید از تاسیسات معبر پُستی در مربوطات میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ضمن ملاقات با مسئولین گمرک پُست وپارسل وزارت محترم مالیه، در خصوص مشکلات گمرکی مراسلات و اقلام پستی و نیز چگونگی تنظیم امورات مربوطه بحث وتبادل نظر نمودند.

کار معبر پُستی در مربوطات میدان هوایی ﻣﺰﺑﻮﺭ که با ابتکار اداره تنظیم خدمات پُستی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ (اﭘﺮا) از حدوداً سه سال به این طرف تهداب گذاری گردیده بود، عملا طور موقت به بهره برداری سپرده شده است. این در حالیست که اعمار تعمیر اساسی معبر متذکره قبلا با ادارات ذیربط از جمله وزارتﻫﺎی محترم مالیه و شهرسازی واراضی به بحث گرفته شد ﻛﻪ ﻗﺮاﺭ اﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﻫﺎی ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ اﻛﻤﺎﻝ ﺑﺮﺳﺪ.

اداره اپرا همچنان مصمم است تا این پروژه ملی و حیاتی در سکتور پُست کشور ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺣﻴﺚ یک نیاز ملی، که در آینده از آن به عنوان ترانزﻳﺖﺣﺐ اقتصادی در سطح کشورهای ﻣﻨﻂﻘﻪ گسترش ﻳﺎﺑﺪ.

Latest news

Thu, Aug 05 2021 9:02 AM
Background image

Signing of Cooperation Agreement and Licensing of Buber Express Postal Services Company

امضای توافقنامه همکاری و توزیع جواز فعالیت به شرکت خدمات پستی «بُبَر اکسپرس» ‏.

۱۳ اسد ۱۴۰۰‏

این محفل با حضور معصومه خاوری وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، رییس اداره تنظیم خدمات. . .

Mon, Aug 02 2021 9:30 AM
Background image

The Minister of Communications and Information Technology meets with the officials of postal service companies

The Minister of Communications and Information Technology meets with the officials of postal service companies and emphasizes providing quality services

The Minister of Communications. . .

Wed, Jul 14 2021 11:08 AM
Background image

دیدار رئیس اداره تنظیم خدمات پُستی و هیت همراه از معبر پُستی میدان هوایی کابل

بازدید از معبر پُستی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

رئیس و هیئت اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) طی بازدید از تاسیسات معبر پُستی در مربوطات میدان هوایی بین المللی حامد. . .

BACK TO NEWS