دیدار رئیس اداره تنظیم خدمات پُستی و هیت همراه از معبر پُستی میدان هوایی کابل

fahim_admin
Wed, Jul 14 2021 11:08 AM
pic

بازدید از معبر پُستی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

رئیس و هیئت اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) طی بازدید از تاسیسات معبر پُستی در مربوطات میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ضمن ملاقات با مسئولین گمرک پُست وپارسل وزارت محترم مالیه، در خصوص مشکلات گمرکی مراسلات و اقلام پستی و نیز چگونگی تنظیم امورات مربوطه بحث وتبادل نظر نمودند.

کار معبر پُستی در مربوطات میدان هوایی ﻣﺰﺑﻮﺭ که با ابتکار اداره تنظیم خدمات پُستی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ (اﭘﺮا) از حدوداً سه سال به این طرف تهداب گذاری گردیده بود، عملا طور موقت به بهره برداری سپرده شده است. این در حالیست که اعمار تعمیر اساسی معبر متذکره قبلا با ادارات ذیربط از جمله وزارتﻫﺎی محترم مالیه و شهرسازی واراضی به بحث گرفته شد ﻛﻪ ﻗﺮاﺭ اﺳﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﻫﺎی ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ اﻛﻤﺎﻝ ﺑﺮﺳﺪ.

اداره اپرا همچنان مصمم است تا این پروژه ملی و حیاتی در سکتور پُست کشور ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺣﻴﺚ یک نیاز ملی، که در آینده از آن به عنوان ترانزﻳﺖﺣﺐ اقتصادی در سطح کشورهای ﻣﻨﻂﻘﻪ گسترش ﻳﺎﺑﺪ.

Latest news

Wed, Jul 14 2021 11:08 AM
Background image

دیدار رئیس اداره تنظیم خدمات پُستی و هیت همراه از معبر پُستی میدان هوایی کابل

بازدید از معبر پُستی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

رئیس و هیئت اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) طی بازدید از تاسیسات معبر پُستی در مربوطات میدان هوایی بین المللی حامد. . .

Mon, Jul 12 2021 2:25 PM
Background image

جلسه کاری اداره تنظیم خدمات پُستی با مدیریت گمرک پُست پارسل

ﺟﻠﺴﻪ کاری اﺩاﺭﻩ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺴﺘﻲ (اﭘﺮا) با بخش گمرک پست و پارسل وزارت محترم مالیه.

نشستی که به همین مناسبت در دفتر جلسات اداره تنظیم خدمات پُستی دایر گردیده بود، طرفین ضمن همکاری های. . .

Sat, Jul 10 2021 2:16 PM
Background image

جلسه اختصاصی اداره اپرا با اداره ثبت مرکزی و مالکیت فکری

جلسه اختصاصی اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) با اداره محترم ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت، پیرامون هماهنگی، همکاری .و تسهیل عرضه خدمات و موضوعات مربوط به صدور. . .

BACK TO NEWS