جلسه کاری اداره تنظیم خدمات پُستی با مدیریت گمرک پُست پارسل

fahim_admin
Mon, Jul 12 2021 2:25 PM
apra

ﺟﻠﺴﻪ کاری اﺩاﺭﻩ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺴﺘﻲ (اﭘﺮا) با بخش گمرک پست و پارسل وزارت محترم مالیه.

نشستی که به همین مناسبت در دفتر جلسات اداره تنظیم خدمات پُستی دایر گردیده بود، طرفین ضمن همکاری های مشترک و تزئید عواید ملی کشور بر تنظیم و بهبود معبر پُستی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به منظور تسهیلات در سورت و تبادله محموله های پُستی و ترانزیت تمامی ارسالی ها در میدان متذکره تاکید کردند. جانبین همچنان افزودند که تمامی شرکت های پستی طی مراحل بسته های پستی خویش را از طریق گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انجام میدهند که از یکسو تسهیل در امورات مربوطه و از جانبی هم سبب ازدیاد عواید ملی در سکتور خواهد شد......

Latest news

Wed, Jul 14 2021 11:08 AM
Background image

دیدار رئیس اداره تنظیم خدمات پُستی و هیت همراه از معبر پُستی میدان هوایی کابل

بازدید از معبر پُستی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

رئیس و هیئت اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) طی بازدید از تاسیسات معبر پُستی در مربوطات میدان هوایی بین المللی حامد. . .

Mon, Jul 12 2021 2:25 PM
Background image

جلسه کاری اداره تنظیم خدمات پُستی با مدیریت گمرک پُست پارسل

ﺟﻠﺴﻪ کاری اﺩاﺭﻩ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺴﺘﻲ (اﭘﺮا) با بخش گمرک پست و پارسل وزارت محترم مالیه.

نشستی که به همین مناسبت در دفتر جلسات اداره تنظیم خدمات پُستی دایر گردیده بود، طرفین ضمن همکاری های. . .

Sat, Jul 10 2021 2:16 PM
Background image

جلسه اختصاصی اداره اپرا با اداره ثبت مرکزی و مالکیت فکری

جلسه اختصاصی اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) با اداره محترم ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت، پیرامون هماهنگی، همکاری .و تسهیل عرضه خدمات و موضوعات مربوط به صدور. . .

BACK TO NEWS