جلسه اختصاصی اداره اپرا با اداره ثبت مرکزی و مالکیت فکری

fahim_admin
Sat, Jul 10 2021 2:16 PM
apra

جلسه اختصاصی اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) با اداره محترم ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت، پیرامون هماهنگی، همکاری .و تسهیل عرضه خدمات و موضوعات مربوط به صدور جوازهای سکتوری در کشور

Latest news

Wed, Jul 14 2021 11:08 AM
Background image

دیدار رئیس اداره تنظیم خدمات پُستی و هیت همراه از معبر پُستی میدان هوایی کابل

بازدید از معبر پُستی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

رئیس و هیئت اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) طی بازدید از تاسیسات معبر پُستی در مربوطات میدان هوایی بین المللی حامد. . .

Mon, Jul 12 2021 2:25 PM
Background image

جلسه کاری اداره تنظیم خدمات پُستی با مدیریت گمرک پُست پارسل

ﺟﻠﺴﻪ کاری اﺩاﺭﻩ ﺗﻨﻆﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺴﺘﻲ (اﭘﺮا) با بخش گمرک پست و پارسل وزارت محترم مالیه.

نشستی که به همین مناسبت در دفتر جلسات اداره تنظیم خدمات پُستی دایر گردیده بود، طرفین ضمن همکاری های. . .

Sat, Jul 10 2021 2:16 PM
Background image

جلسه اختصاصی اداره اپرا با اداره ثبت مرکزی و مالکیت فکری

جلسه اختصاصی اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) با اداره محترم ثبت مرکزی و مالکیت های فکری وزارت صنعت و تجارت، پیرامون هماهنگی، همکاری .و تسهیل عرضه خدمات و موضوعات مربوط به صدور. . .

BACK TO NEWS