تی ان تی

شرکت بین المللی تی ان تی کوریر اکسپرس بشکل یک تصدی کوچک در سال 1946 توسط Ken Thomas تأسیس شد .

این تصدی در سال 1958 به Thomas National Transport یا (TNT) مسمی گردید.

تی ان تی در بیش از 200 کشور جهان حضور فعال داشته که با 200000 تن  کارمند و با استفاده از 64 فروند طیاره و 20000 وسایط انتقالات زمینی و بحری حدود 5 ملیون بسته را ماهانه در سراسر

جهان اخذ، پروسس ، انتقال و توزیع مینماید همچنان دفاتر نماینده گی تی ان تی در شهر های کابل ، هرات ، قندهار ، مزارشریف و جلال آباد از بدو دریافت مجوز فعالیت در سال 2002 در خدمت

مشتریان محترم قرار دارد.