خدمات پُست سریع نی


 

شرکت خدمات پُست سریع نی با تجربه چندین ساله خدمات پُست سریع با ارایه  قیمت نازل در بخش خدمات پُست سریع داخلی خدمات پُستی با داشتن هقت دفتر پُستی در ولایات کابل ، مزار شریف ، کندز ، هرات ، قندهار ، ننگرهار ، و پکتیا و از طریق زون ها در 34 ولایت کشور خدمات پُسته رسانی را برای همشهریان در ظرف 24 الی 72 ساعت در هر نقطه از کشورعرضه مینماید.