دی اچ ال

 

شرکت دی اچ ال در سال 1969 توسط سه نفر از شرکا در کشور جرمنی تأسیس گردید و در ماه می سال 2002 جواز عرضه خدمات پُستی را از وزارت مخابرات و تکنالوژی اخذ نمود .

این شرکت با داشتن نماینده گی در شهر های کابل و مزارشریف مصروف عرضه خدمات پُست سریع به شهروند ان کشور میباشد.