فورم درج شکایات

مشتریان محترم میتوانند فورم ذیل را خانه پری نموده و از طریق ایمیل contact@apra.gov.af  و s.ghanizada@apra.gov.af  ارسال و یا هم از طریق تیلیفون شماره 0202106082 تماس گرفته و شکایت خود را درج نمایند .