تماس با ما

 اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا)


تلیفون: (+93)0202106012 /0744003032


ایمل ادرس :contact@apra.gov.af


شماره پُست بکس :20333