از نهم اکتوبر روز جهانی پُست تجلیل به عمل امد

از نهم اکتوبر روز جهانی پُست تجلیل به عمل آمد

نهم اکتوبر از جانب اتحادیه پُستی جهانی به نام روز جهانی پُست مسما گردیده و از این روز همه ساله در کشورهای عضوی اتحادیه پُستی جهانی با شعار مشترک تجلیل صورت می‌گیرد. شعار امسال « توزیع، فراتر از خانه خدمت به جامعه نوین» است.  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان نیز طی محفل با شکوه و با حضورداشت مقامات این وزارت و دست اندرکاران سکتورپُستی کشور، به روز یک شنبه 18 میزان 1395 از این روز در هوتل انترکانینتال کابل، تجلیل نمود

 

 محترم عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور که در این محفل صحبت می‌نمود، سکتور خدمات پُستی را یکی از حوزه های اساسی فعالیت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خواند. وی، افزود که افغانستان از زمان عضویت خویش در اتحادیه پُستی جهانی تا کنون مسیرهای پرفراز و نشیب را پیموده که در نتیجه امروز نیازهای اساسی مردم افغانستان در بخش خدمات پُستی برآورده گردیده است

وزیر مخابرات اضافه نمود: «برعلاوه از سکتور دولتی، اکنون به تعداد 5 شرکت خصوصی از جمله،  پُست سریع باختر (Bakhter Speedy Post) ، تی ان تی (TNT)، دی اچ ال (DHL)، ایکسپو (FedEx) و پُست سریع نی (Nye Express) در راستای عرضه خدمات پُستی فعالیت می کنند.» به گفته وزیر مخابرات و تکنالوژی معلومای از سال 1382 تا امروز بیش از 2،55 میلیون دالر توسط سکتور خصوصی در حوزه خدمات پُستی سرمایه گذاری صورت گرفته است. 

آقای وحیدی همچنان بیان داشت که امروزه کشورها با استفاده از امتیازات تکنالوژی معلوماتی  در امور پُستی، توانسته خدمات پُستی را به لازمه زندگی شهروندان تبدیل نموده و سهولت‌های بی پیشینه‌ای را به شهروندان خود عرضه کنند. به بیان وی، در افغانستان نیز در زمینه گامهای برداشته شده و از جمله توزیع پاسپورت از طریقه پُسته خانه ها را می توان مثال زد. 

محترم سید احمدشاه سادات معین تخنیکی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که یکی دیگر از سخنرانان محفل بود، هدف از تجلیل امروز را کارکردن مشترک کشورها روی دسترسی بهترمردم به خدمات پُستی در سطح جهان خواند. وی، یاد آور شد که پُست هم همانند مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در جامعه نقش مهمی دارد. آقای سادات، درخصوص افغان پُست بیان داشت که در نظر است تا این ریاست به شرکت تبدیل شود و در زمینه کارهایی صورت گرفته است. 

عین تخنیکی وزارت مخابرات در ادامه بیان نمود که روی مدرن سازی پُست کارهایی صورت گرفته و برنامه‌هایی روی دست است. به گفته وی، عواید سکتور پستی روبه افزایش بوده که تنها از درک انتقال پاسپورت از طریق پُسته خانه‌ها در سال جاری 153 میلیو افغانی عاید به دولت سرازیرشده است. 

محترم عبدالصمد وهاج رییس شرکت پُست سریع باختر نیز در سخنانش در این محفل گفت که با وجود تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی، پُست جایگاه خود را دارد. وی، در سخنانش بیان نمود که مشکلاتی مانند، ناامنی، مشکلات در میدان هوایی و گمرکات، سرعت خدمات پُستی را گاهی به کندی مواجه می سازد. آقای وهاج همچنان در سخنانش از حمایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سکتور پُستی ابراز امتنان نمود.