تجلیل از روز جهانی پُست

تجلیل از روز جهانی پُست

از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد
شنبه، ۲۱ میزان ۱۳۹۷

کابل - افغانستان : وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از روز جهانی پست طی محفل با شکوهی در حالیکه هیئت رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژِی معلوماتی، مقامات دولتی، سفیر کبیر کشور چین در کابل، مسئولان شرکت های عرضه کنندۀ خدمات پستی، رسانه ها و کارمندان افغان پست حضور داشت، تجلیل بعمل آورد.

هدف اساسی از تجلیل روز جهانی پست افزایش آگاهی نسبت به نقش پست در زندگی روزمره مردم و نقش آن در کسب و کار و توسعه اقتصادی می باشد که خوشبختانه افغانستان از جملۀ دو صد کشور است که عضویت اتحادیه جهانی پست را بدست آورده است.

 

محترم شهزاد آريوبي وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در صحبت های خویش در این مجلس ابراز داشت؛ که وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در تلاش گسترش خدمات مدرن پستی در سراسر کشور است و در حال حاضر در سراسر افغانستان پاسپورت ها از طریق شعبات پستی در اختیار مشتریان قرار داده می شود وطی مراحل شماری از اسناد نیز از طریق شعبات پستی صورت می گیرد.

به گفته جناب آريوبي، عواید خدمات پستی این وزارت از آغاز سال مالی تا اکنون به ۷۰۰ میلیون افغانی رسیده است و تاپایان سال مالی روان میزان عواید پست نزدیک به یک میلیارد افغانی خواهد رسید که در مقایسه با سال های گذشته چند برابر افزایش را نشان می دهد.

وزیر مخابرات افزود که از سوی دیگر در حالیکه چندین شرکت خدمات پستی از سال روان تا اکنون جواز فعالیت بدست آورده است با وصف آن هم به هدف تنظیم مارکیت خدمات پستی درکشور و جلب سرمایه گزاری سکتور خصوصی؛ طرح قانون اداره وتنظیم خدمات پستی را نهایی نموده وبه پارلمان ارسال نموده اند.

وزارت مخابرات متعهد به عصری سازی و دیجیتال سازی خدمات پستی، آغاز تجارت الکترونیکی وخدمات خرید وفروش آنلاین بوده و به همین منظور روند عصری سازی پسته خانه های ولایت کابل با جدیت جریان دارد تا باشنده گان کابل از خدمات مدرن پستی بهره مند شوند.

متعاقبا رئیس ادارهء تنظیم خدمات پستی (اپرا) افزود که ارتقای قابل ملاحظه ای عواید پستی، اعطای اجازه نامه های عرضه خدمات پستی به شرکتهای کابل-آریانا - شهیر و سمارت سیستم در سال روان بمنظور تنظیم و ثبات بیشتری در مارکیت پستی کشور "که از یکسو باعث جلب سرمایه گزاری های سکتور خصوصی در افغانستان و از جانب دیگر سبب جلوگیری از خدمات غیر مجوز پستی می گردد" شده است، پیشرفتها در طرح قانون جدید تنظیم خدمات پستی و نهایی نمودن آن تا پارلمان کشور جهت تصویب، از دستآورد های چشم گیر این اداره (اپرا) بوده است؛ که جا دارد از همکاری های بی درنگ ادارات زیربط در زمینه سپاسگذاری نماییم.