از نهم اکتوبر روز جهانی پُست تجلیل به عمل آمد

از نهم اکتوبر روز جهانی پُست تجلیل به عمل آمد 

از نهم اکتوبر روز جهانی پُست به روز یک شنبه مطابق به 19 میزان سال روان در انستیتوت  تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی  ICTIطی محفلی با شکوه  با اشتراک رهبری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، مسئولین شرکت های کوریر پُستی و رسانه ها بر گزار گردیده بود تجلیل به عمل امد .

 محفل با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید اغاز و متعاقبا" محترم خالد عبیدی سر پرست اداره تنظیم خدمات پُستی به مهمانان خیر مقدم گفته و روز جهانی پُست را برای همه و به خصوص دست اندر کاران سکتور پُستی تبریک عرض نموده و افزودند که خدمات پُستی نقش اساسی را در تبادله اطلاعات ، اجناس و بسته ها در همه کشور های جهان ایفا میکند . به گفته اقای عبیدی بخش مهم خدمات پُستی را ارسال بسته ها در بر میگیرد که 45 فیصد عواید سکتور پُست در جهان از همین بابت به دست میآید وی همچنان گفت که در افغانستان شبکه پُستی به شمول افغان پُست بسیار وسیع بوده و در حال رشد قرار دارد.

سپس محترم الحاچ انجنیر بریالی حسام معین تخنیکی و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی صحبت نموده افزودند که خدمات پُستی قناعت بخش بوده و تا هنوز توانسته جایگاه خود را در بازار های جهانی نگهدارد وی افزود خدمات پُستی از سابقه ترین وسیله ارتباطی بین ملت ها بوده و نقش مهمی را در رساندن اطلاعات و تأمین ارتباطات ایفا میکند.

به گفته معین تخنیکی رشد تکنالوجی معلوماتی و الکترونیک ، ایجاد فرصت های جدید نو آوری و تنوع در عرضه خدمات را برای مشترکین خدمات پُستی به همراه داشته و به هیچ وجه نیازمندی های خدمات پُستی را بر آورده کرده نمیتواند وی بیان داشت که با رشد تکنالوجی معلوماتی عرضه های چون تجارت الکترونیکی انتقال پول و غیره در زمینه خدمات پُستی پدید آمده و در حال رشد است و نیز سکتور پُست سایر سکتور ها را در بخش انتقال بسته ها و اجناس کمک میکند .

محترم معین تخنیکی طی سخنانش در خصوص سکتور پُستی افغانستان صحبت نموده و افزودند که در سکتور پُستی بر علاوه  ریاست پُست وزارت مخابرات پنج شرکت خصوصی خدمات پُستی نیز وجود دارد  که در طی سال جاری در افغانستان ترافیک اقلام پُستی 3.5 ملیون قلم بوده که 227 ملیون افغانی برای کشور عاید داشته است که در مجموع در سکتور پُست در حدود 5 ملیون دالر امریکائی سرمایه گزاری صورت گرفته  که برای عده از شهروندان به طور مستقیم و غیر مستقیم زمینه شغل و کار ایجاد گردیده است .