انعقاد تفاهم نامه و اعطای اجازه نامۀ فعالیت های پُستی به شرکت خدماتی شهیر

 

انعقاد تفاهم نامه و اعطای اجازه نامۀ فعالیت های پُستی به شرکت خدماتی شهیر!

شرکت خدماتی وتوریستی شهیر نخستین شرکتی است که قادر به انجام خدمات اخذ و توزیع ویزۀ کشور دوست هندوستان به هموطنان عزیز مان می باشد. این شرکت در روشنی به تفاهم نامهء همکاری که به تازه گی با سفارت محترم هندوستان در کابل به امضاء رسانیده است، بخش بزرگی از مشکلات وسرگردانی های شهروندان کشور را دراین خصوص مرفوع و از اتلاف وقت وهزینه های مضاعف بر آنها نیز خواهد کاست.


نشستِ مطبوعاتي که به همین منظور در تالار کنفرانس های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با حضور هیئات رهبری وزارت اعم از رؤسا ومشاورین بخشهای مربوطه و اصحاب محترم رسانه ها دایر گردیده بود؛ ابتدا حکمت الله الکوزی رئیس ادارۀ تنظیم خدمات پُستی افغانستان (اپرا) پیرامون موضوع صحبت کرده به ضرورت و اهمیت سکتور پُست در کشور "باتوجه به عصر تکنالوژی، معیارات و ستندرد های جهانی دراین سکتور" تأکید نمود. وی همچنان افزود که ادارۀ تنظیم خدمات پُستی (اپرا) بمثابۀ تنها مرجعِ تنظیم کننده و پالیسی ساز در سکتور مربوطه از بدوی تأسیس تاکنون، ضمن حمایت از حقوق شرکتها و تسهیلات وبهبود در امر عرضۀ خدمات پُستی در کشور؛ تأمین شفافیت، سرعت، قیمت، و مصئویت ارسالی های پُستی برای هموطنان عزیز مان را فراهم کرده است.


این در حالیست که همزمان با عضویت این شرکت در مارکیت پُست کشور علاوه بر سهولت ها در زمینه ارایۀ خدمات (به متقاضیان انواع ویزه های مریضی، تجارتی، تحصیلی و سیاحتی کشور دوست هندوستان) به میزان عوایدِ عامه و فرصت های کاری وشغلی به جوانان کشور کمک خواهد کرد.
شرکت خدماتی و توریستی شهیر همچنان مصمم است که در آینده های نه-چندان دور، دامنۀ این نوع خدمات به هموطنان کشور را حتی الامکان با سایر سفارتخانه ها نیز گسترش خواهد داد