از نهم اکتوبر روز جهانی پُست تجلیل به عمل امد

از روز جهانی پست تجلیل بعمل آمد.

امروز یکشنبه 23 میزان 1396، از نهم اکتوبر "روزجهانی پست" طی محفلی باشکوهی از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی باحضور داشت هیات رهبری این وزارت و شرکت های خدمات پستی در هوتل انترکانتنیتل تجلیل بعمل آمد.
پوهندوی دوکتور هادی هدایتی معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی که در این محفل صحبت می نمود؛ ضمن استقبال از تشریف آوری مقامات و مهمانان، افزود که خدمات پستی نقش اساسی در بخش های اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه دارد که خوشبختانه افغانستان در زمرۀ 200 کشور جهان عضویت اتحادیۀ جهانی پست را دارا می باشد.


سپس شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی صحبت به اهمیت سکتور پست پرداخته، اظهار داشت که ما برنامۀ مشخص برای عصری سازی خدمات پستی در کشور داریم که خدمات پست را بشکل آنلاین ارائه نمائیم، امیدوار هستیم که تا سال آینده شاهد تحولات عظیم باشیم.
احمد وحید ویس رییس افغان پست نیز به نوبه خود در این محفل صحبت نموده و در رابطه به وضعیت خدمات پستی در افغانستان معلومات ارائه نموده افزود که بعد از توافقنامه میان افغان پست و ریاست عمومی پاسپورت، 800 ملیون افغانی به بودجه ملی کشور از ناحیۀ توزیع پاسپورت ها افزوده شده است، سپس به پلان های خویش در راستای عصری سازی خدمات پرداخته و از موفقتنامه ها با خدمات پستی آذربایجان، آمریکا و کمپنی ترکش کارگو یادآوری نمود.


جنرال سید عمر صبور رئیس عمومی پاسپورت نیز طی صحبت به اهمیت روز پست اشاره نموده، اظهار داشت که افغان پست از طریق توزیع پاسپورت روزانه بیشتر از 1.4 ملیون افغانی عواید بدست می آورد، در ضمن از رهبری وزارت مخابرات و تکنالوژی بخاطر همکاری نزدیک با ادارۀ پاسپورت سپاسگزاری نمود.
روسای شرکت های خصوصی داخلی و خارجی که در عرصۀ پست فعالیت می نمایند هر کدام به نوبۀ خود طی صحبت های جدا گانه از خدمات و پلان های آینده شان یاد آوری نمودند.
قابل ذکر است که نهم اکتوبر به حیث روز جهانی پست از طرف اتحادیه جهانی پست برگزیده شده و در این کشور همه ساله این روز از جانب وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی تجلیل می گردد.


در حاشیۀ این محفل، به شرکت ایرو پارسل (Aeroparcel) جواز فعالیت از سوی ادارۀ تنظیم خدمات پستی (اپرا) افغانستان تفویض گردید.