یکصدو چهل و مین سالگرد اتحادیه جهانی پُست

140 سال قبل اتحادیه جهانی پُست طی کنفرانس که به اشتراک نماینده گان تام الاختیار عده از دولت های متمدن آنوقت در 15 سپتمبر 1874 میلادی در شهر زیبای برن سویزرلند با امضای معاهده بنام معاهده برن ایجاد گردید.